Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 07:57
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

24/02/23 17:14 EKO EXPORT S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eko Export S.A.
18/01/23 12:07 EKO EXPORT S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
16/01/23 14:57 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie znaczącej umowy.
12/01/23 11:50 EKO EXPORT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
09:08 EKO EXPORT S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
15/12/22 12:02 EKO EXPORT S.A.: Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfer dla Partnera z branży odlewniczej z Niemiec na pierwsze półrocze 2023 r.
13/12/22 08:19 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 12.12.2022 r.
08:14 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.12.2022 r.
08/12/22 08:35 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych.
25/11/22 18:54 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/22 14:04 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 12 grudnia 2022 r.
10/11/22 17:57 EKO EXPORT S.A.: Wsparcie finansowania spółki przez akcjonariuszy założycieli.
04/11/22 08:54 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w rok 2023 na rynek Europy Zachodniej.
08:44 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w rok 2023 na rynek Europy Zachodniej.
02/11/22 12:36 EKO EXPORT S.A.: Wznowienie obrotu akcjami Spółki.