Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 10:15
kontakt
REMED

Komunikaty

01/06/23 10:27  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA na dzień 27.06.2023 r.
REMEDIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA na dzień 27.06.2023 r.
31/05/23 17:36  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Raport roczny za 2022 r.
25/05/23 17:38  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.
20/05/23 17:30  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2023) Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
12/05/23 15:54  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
07/05/23 20:05  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
14/02/23 15:35  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
30/01/23 19:28  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10/11/22 16:38  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
19/10/22 18:08 REMEDIS S.A.: Złożenie zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
03/10/22 08:47 REMEDIS S.A.: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
27/09/22 17:21 REMEDIS S.A.: Oddalenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
21/09/22 17:06 REMEDIS S.A.: Zajęcie rachunków bankowych Emitenta
12/08/22 16:34  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.