Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 04:55
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

14/11/23 15:36 brak uprawnień FORBUILD SA (14/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku
16/10/23 20:35 brak uprawnień FORBUILD SA (13/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych
07/09/23 16:16 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych
14/08/23 10:51 brak uprawnień FORBUILD SA (12/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku
10/08/23 18:26 brak uprawnień GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 622/2023 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2023 r.
03/07/23 13:32 FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku
30/06/23 18:55 brak uprawnień FORBUILD SA (11/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.
17:33 brak uprawnień Forbuild wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję, więcej niż proponował zarząd
17:27 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2022.
27/06/23 16:28 brak uprawnień FORBUILD SA (10/2023) Nałożenie kary pieniężnej przez GPW
16:14 brak uprawnień FORBUILD SA (9/2023) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku
12/06/23 18:35 FORBUILD POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
18:13 brak uprawnień FORBUILD SA (8/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
09/06/23 22:21 brak uprawnień FORBUILD SA (7/2023) Zgłoszenie przez Akcjonariuszy wniosków o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.
06/06/23 17:20 brak uprawnień GPW: Komunikat: FORBUILD, GOVENA LIGHTING, RED CARPET MEDIA GROUP