Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 11:51
kontakt
MPAY

Komunikaty

15/04/24 17:23  brak uprawnień MPAY SA (9/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
11:11 MPAY S.A.: : Zakończenie pierwszego etapu umowy z GPW i GPW Private Market
08/04/24 21:43 MPAY S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR - objęcie warrantów subskrypcyjnych
02/04/24 21:47 MPAY S.A.: Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.03.2024r.
17:11  brak uprawnień KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami mPay
12:20  brak uprawnień Ukraiński MTB Bank chciałby objąć nową emisję akcji mPay
11:28 MPAY S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z MTB Bank oraz odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.
01/04/24 09:17 MPAY S.A.: Przyjęcie oświadczeń o objęciu i przydział części warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Managerskiego Spółki na rok 2023
26/03/24 20:30 MPAY S.A.: Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki mPay S.A.
25/03/24 19:29  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki MPAY S.A.
20/03/24 10:15  brak uprawnień MPAY SA (8/2024) Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2023 rok
15/03/24 13:01  brak uprawnień Liczba użytkowników aplikacji mPay przekroczyła 1,5 mln, celem 2,5 mln w latach 2024-2025
09:05 MPAY S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki mPay S.A.
14/03/24 18:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki MPAY S.A.
01/03/24 13:24 MPAY S.A.: Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 29.02.2024r.