Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 03:31
kontakt
MPAY

Komunikaty

05/07/22 20:21 MPAY S.A.: Zawarcie dodatkowego porozumienia pomiędzy inwestorem a dotychczasowym akcjonariuszem.
01/07/22 17:54 MPAY S.A.: Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.06.2022r.
30/06/22 20:41 MPAY S.A.: mPay zawarł umowę z VIVUS FINANCE
20:36 MPAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
20:31 MPAY S.A.: Informacja o odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie.
23/06/22 15:26 MPAY S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N i O spółki mPay S.A.
21/06/22 15:35 MPAY S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.
15:23 MPAY S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
15:16 MPAY S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
15/06/22 17:37  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N i O spółki MPAY S.A.
03/06/22 20:28  brak uprawnień MPAY SA (6/2022) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "MPAY" S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
20:22 MPAY S.A.: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie
20:16 MPAY S.A.: Otrzymanie decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego
17:07  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N i O spółki MPAY S.A.
01/06/22 16:10 MPAY S.A.: Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.05.2022r.