Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 21:41
kontakt
IZOBLOK

Komunikaty

21/09/23 11:23 IZOBLOK S.A.: Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.
23/06/23 07:36 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/03/23 08:40 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/01/23 17:14 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/01/23 17:18  brak uprawnień Izoblok dokona odpisu aktualizującego w wys. 2,4 mln zł
17:07 IZOBLOK S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego
24/01/23 19:59 IZOBLOK S.A.: Zmiana daty publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022/2023
06/12/22 16:51 IZOBLOK S.A.: Zawarcie przez ubezpieczycieli ugody w sprawie związanej z akcją naprawczą prowadzoną przez Audi AG
14/11/22 15:23 IZOBLOK S.A.: Treść informacji udzielonej poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
11/11/22 23:35 IZOBLOK S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
23:21 IZOBLOK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
02/11/22 12:25 IZOBLOK S.A.: Informacja o udzieleniu przez sąd zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2022 r. - aktualizacja informacji.
09:05 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki IZOBLOK SA w dniu 31.10.2022 r.
31/10/22 19:52 IZOBLOK S.A.: Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.10.2022 r.
28/10/22 18:39 IZOBLOK S.A.: Opinia Zarządu Spółki w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych