Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 21:56
kontakt
KRVITAMIN

Komunikaty

28/06/24 17:25 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
17:21 KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
31/05/24 14:28 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
28/05/24 16:04 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji/głosów przez Zinat sp. z o.o. w Krynica Vitamin S.A.
27/05/24 17:18 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/04/24 08:58  brak uprawnień Krynica Vitamin liczy na ożywienie koniunktury na rynku napojów, celem na '24 poprawa rentowności
25/04/24 19:30 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A.
18/04/24 07:40  brak uprawnień Krynica Vitamin zawarła ugodę z kontrahentem; dokona odpisu aktl. w wys. ok. 12 mln zł
07:11 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki
07:04 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie ugody z kontrahentem
08/04/24 11:36  brak uprawnień KRYNICA VITAMIN SA (2/2024) Krynica Vitamin Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
26/03/24 16:26 KRYNICA VITAMIN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za IV kwartał oraz za cały rok 2023
06/03/24 21:58 KRYNICA VITAMIN S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Krynica Vitamin S.A.
19/02/24 11:42  brak uprawnień KRYNICA VITAMIN SA (1/2024) Krynica Vitamin Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15/02/24 16:26 KRYNICA VITAMIN S.A.: Powołanie Członka Zarządu Krynica Vitamin S.A.