Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 05:35
kontakt
ENERGA

Komunikaty

26/05/23 15:46 ENERGA S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza
25/05/23 07:11 ENERGA S.A.: ENERGA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 19:32 ENERGA S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 15 czerwca 2023 roku
18:57 ENERGA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 15 czerwca 2023 roku
11/05/23 18:45  brak uprawnień Energa szacuje, że w I kw. '23 miała 1,6 mld zł zysku netto i 2,3 mld zł EBITDA
18:20 ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2023 roku
17:55 ENERGA S.A.: Ocena Rady Nadzorczej Energa SA dotycząca wniosku ws. podziału zysku netto Spółki za 2022 rok
09/05/23 15:16  brak uprawnień Energa planuje 49,9 mln zł zysku za '22 przeznaczyć na kapitał zapasowy
15:07 ENERGA S.A.: Rekomendacja Zarządu Energa SA ws. podziału zysku netto Spółki za 2022 rok
28/04/23 18:42 ENERGA S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA
06:54 ENERGA S.A.: ENERGA S.A.
06:41 ENERGA S.A.: ENERGA S.A.
27/04/23 13:05  brak uprawnień Energa Wytwarzanie uruchomiła dwie farmy PV, wartość inwestycji to ok. 260 mln zł
05/04/23 15:00 ENERGA S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za 2022 rok, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku
29/03/23 12:01  brak uprawnień Energa Green Development wybiera wykonawcę farmy fotowoltaicznej PV Żuki o mocy ok. 2,4 MW