Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:55
kontakt
ENERGA

Komunikaty

22/06/22 14:23  brak uprawnień MAP podtrzymuje termin utworzenia NABE mimo zawirowań na rynku energii ? Sasin
21/06/22 11:43 ENERGA S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Energa SA
01/06/22 17:52 ENERGA S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA dnia 20 maja 2022 roku
20/05/22 16:08 ENERGA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 20 maja 2022 roku
15:51  brak uprawnień Walne zgromadzenie Energi zdecydowało o przeznaczeniu całego zysku netto za '21 na kapitał rezerwowy
15:44 ENERGA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA w dniu 20 maja 2022 roku
13:43 ENERGA S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA
18/05/22 12:22  brak uprawnień Spółka zależna Energi podpisała umowę na budowę elektrowni gazowo-parowej za ok. 2 mld zł (opis)
12:12  brak uprawnień Spółka zależna Energi podpisała umowę na budowę elektrowni gazowo-parowej za ok. 2 mld zł
12:05 ENERGA S.A.: Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą budowy elektrowni CCGT w Grudziądzu
16/05/22 18:35 ENERGA S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 20 maja 2022 roku
09:14  brak uprawnień Rozważane dwa modele wydzielenia aktywów węglowych do NABE - MAP
13/05/22 15:11 ENERGA S.A.: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA
12/05/22 07:26  brak uprawnień Energa miała w I kw. '22 1,08 mld zł EBITDA, zgodnie z szacunkami
06:42 ENERGA S.A.: ENERGA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego