Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:05
kontakt
BUMECH

Komunikaty

28/07/22 16:08  brak uprawnień Bumech szacuje skons. przychody w I półr. na 468 mln zł, a EBITDA na 227 mln zł (opis)
15:53  brak uprawnień Bumech szacuje skons. przychody w I półr. na 468 mln zł, a EBITDA na 227 mln zł
15:44 BUMECH S.A.: Wstępne skonsolidowane wybrane dane finansowe za pierwsze półrocze 2022
21/07/22 15:52  brak uprawnień Bumech ma umowę o współpracy strategicznej z OT Logistics dot. importu węgla
15:44 BUMECH S.A.: Zawarcie umowy z OT Logistics S.A. o współpracy strategicznej w zakresie importu węgla energetycznego.
14/07/22 18:13 BUMECH S.A.: Znaczne pakiety akcji
17:46 BUMECH S.A.: Znaczne pakiety akcji
09/07/22 09:15 BUMECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 30.06.2022 r.
01/07/22 12:21 BUMECH S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
11:02 BUMECH S.A.: Przebieg ZWZ Spółki dnia 30.06.2022 roku
30/06/22 17:03  brak uprawnień Bumech wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
16:56 BUMECH S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za 2021 rok
29/06/22 17:09 BUMECH S.A.: Sprzedaż spółki udziałów spółki zależnej Emitenta
20/06/22 19:48 BUMECH S.A.: Złożenie pozwu o rozwiązanie umownego stosunku zobowiązaniowego
14/06/22 12:44 BUMECH S.A.: Zakończenie transakcji zakupu nieruchomości na potrzeby realizacji projektu inwestycyjnego MSE-PV1