Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 12:24
kontakt
FEERUM

Komunikaty

12/01/23 14:08 FEERUM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
22/12/22 10:13 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umów na wykonanie obiektów magazynowo-suszarniczych
29/11/22 20:04  brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 31,9 mln zł
19:03 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:01 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.
30/09/22 18:49  brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 47,3 mln zł
17:10 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/22 16:18  brak uprawnień Feerum zawarł umowę na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego za 11,6 mln zł brutto
15:55 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego
30/08/22 16:05 FEERUM S.A.: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży urządzeń
30/06/22 14:08 FEERUM S.A.: Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksu dotyczącego limitu kredytowego na transakcje pochodne
14:06 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
22/06/22 14:56 FEERUM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku
14:55 FEERUM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku
30/05/22 18:38  brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w zakresie branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 61,8 mln zł