Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 23:03
kontakt
INTERMED

Komunikaty

28/03/23 14:16 IMS S.A.: Podpisanie istotnych umów inwestycyjnych
16/03/23 07:57  brak uprawnień IMS podpisał term sheet z grupą inwestorów dot. pozyskania 6 mln zł dla spółki Closer Music
07:41 IMS S.A.: Zawarcie porozumienia Term Sheet dotyczącego pozyskania kapitału dla Closer Music
08/03/23 07:54 IMS S.A.: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej
16/02/23 07:47 IMS S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2022 rok
11/01/23 10:40 IMS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
24/11/22 07:45 IMS S.A.: IMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/22 13:48 IMS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z jednym z najbardziej renomowanych studiów muzycznych na świecie
24/10/22 13:14 IMS S.A.: Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki
27/09/22 11:20 IMS S.A.: Asymilacja akcji serii D Spółki
26/09/22 14:41 IMS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego
23/09/22 18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki IMS S.A.
13/09/22 07:36 IMS S.A.: IMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/08/22 07:50 IMS S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2022 roku
08/08/22 17:46 IMS S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki