Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 21:44
kontakt
MEDICOBIO

Komunikaty

14/11/23 18:37  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (14/2023) Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2023
25/10/23 22:42 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi
23/10/23 20:42 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w ramach konkursu NUTRITECH
10/10/23 21:07 Medicofarma Biotech S.A.: Otrzymanie wyników wstępnego międzynarodowego poszukiwania dot. stanu techniki
14/08/23 18:39  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (13/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
27/07/23 23:19  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (12/2023) Rejestracja zmian Statutu Spółki
19/07/23 19:38 Medicofarma Biotech S.A.: Najwyższa ocena merytoryczna wniosku dotacyjnego NUTRITECH
18/07/23 18:02 Medicofarma Biotech S.A.: Informacja o uzyskaniu certyfikatu GMP
29/06/23 23:16  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (11/2023) Uchwalenie zmiany Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2023 r.
23:12  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (10/2023) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2023 r.
23:00 Medicofarma Biotech S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Medicofarma Biotech S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
02/06/23 18:04  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r.
15:22 Medicofarma Biotech S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r.
30/05/23 21:47  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (8/2023) Raport roczny spółki Medicofarma Biotech S.A. za 2022 rok
26/05/23 20:08 Medicofarma Biotech S.A.: Przekazanie do Biura Międzynarodowego World Intellectual Property Organization międzynarodowego wniosku patentowego w trybie PCT w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w terapii celowanej glejaka, raka piersi, raka jajnika oraz raka trzustki