Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:50
kontakt
ASSECOSE

Komunikaty

17/08/22 17:41 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/08/22 11:01  brak uprawnień ASEE nie notuje spadku popytu, stara się bronić marż
08:27  brak uprawnień Portfel zamówień Asseco SEE na 2022 rok wyższy o 31 proc.
08:08  brak uprawnień Szacunkowe wyniki Asseco South Eastern Europe w II kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:58 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Informacja o szacunkowych wybranych wynikach finansowych za I półrocze 2022 roku
21/07/22 16:38 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
20/07/22 17:03 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Pismo firmy audytorskiej zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy
08/07/22 18:28 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
18:21 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską
17:07 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Powołanie członków Zarządu Spółki na nową kadencję od 13 lipca 2022 r.
07/07/22 08:01  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Asseco SEE do 42,8 zł
24/06/22 17:00 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu
10:13 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
10:02 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
21/06/22 18:32 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2022 r.