Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 23:12
kontakt
AC

Komunikaty

23/01/23 09:33 AC S.A.: Opinia Rady Nadzorczej o wniosku Zarządu dot. przeznaczenia całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy
19/01/23 16:20  brak uprawnień Zarząd AC rekomenduje przeznaczenie zysku za '22 na kapitał zapasowy
16:13 AC S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy
18/01/23 17:48  brak uprawnień Zarząd AC zdecydował o skupie 875 tys. akcji własnych, po 40 zł za sztukę
17:19 AC S.A.: Podjęcie przez Zarząd AC S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki
16/01/23 14:25 AC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.01.2023 r.
13:21  brak uprawnień NWZ AC upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
13:06 AC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.01.2023 r.
04/01/23 10:38 AC S.A.: Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
02/01/23 12:41  brak uprawnień Przychody AC w IV kw. '22 wyniosły 70,6 mln zł, więcej rdr o 60,6 proc. - wstępne dane
12:19 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2022 r.
20/12/22 13:24 AC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
19/12/22 14:48 AC S.A.: Powołanie Członka Zarządu AC S.A. od dnia 01.01.2023 r.
09/11/22 07:30 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
03/10/22 13:42  brak uprawnień Przychody AC w III kw. wyniosły 75,1 mln zł, więcej rdr o 40 proc. - wstępne dane