Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 20:49
kontakt
POLARISIT

Komunikaty

21/03/23 23:57 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (4/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
23:47 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (3/2023) Jednostkowy raport roczny za 2022 r.
01/03/23 19:00 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (2/2023) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
31/01/23 18:39 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
14/11/22 23:45 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (10/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
30/09/22 20:21 ART NEW MEDIA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA.
20:16 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (9/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
20:13 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (8/2022) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
05/09/22 09:06 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Polaris IT Group SA na 30 wrzesnia 2022 r. wraz z projektami uchwał.
09:03 ART NEW MEDIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Polaris IT Group SA na 30 września 2021 r.. wraz z projektami uchwał.
15/08/22 20:19 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (6/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
21/06/22 20:32 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (5/2022) Rezygnacja i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej.
16/05/22 18:21 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (4/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
06/05/22 09:43 brak uprawnień Konsorcjum ze spółką z grupy Polaris IT Group ma umowę ramową o szacunkowej wartości ok. 3 mld zł
09:10 ART NEW MEDIA S.A.: Nowa umowa ramowa spółki zależnej iSRV Zrt.