Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:22
kontakt
POLARISIT

Komunikaty

21/06/22 20:32  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (5/2022) Rezygnacja i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej.
16/05/22 18:21  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (4/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
06/05/22 09:43  brak uprawnień Konsorcjum ze spółką z grupy Polaris IT Group ma umowę ramową o szacunkowej wartości ok. 3 mld zł
09:10 ART NEW MEDIA S.A.: Nowa umowa ramowa spółki zależnej iSRV Zrt.
08/04/22 16:02 ART NEW MEDIA S.A.: Istotna umowa spółki zależnej iSRV Zrt.
31/03/22 16:31 ART NEW MEDIA S.A.: Informacja o istotnej umowie.
21/03/22 22:40  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (3/2022) Jednostkowy raport roczny za 2021 r.
22:38  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (2/2022) Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
16/03/22 09:45 ART NEW MEDIA S.A.: Umowa iSRV Zrt z nowym klientem.
03/03/22 10:02 ART NEW MEDIA S.A.: Dotacja na rozwój zdolności produkcyjnych w technologii SMT
31/01/22 15:33  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
28/01/22 17:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O i P spółki POLARIS IT GROUP S.A.
12/01/22 17:53  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O i P spółki POLARIS IT GROUP SA
03/12/21 23:22 ART NEW MEDIA S.A.: Informacja o realizacji dostaw w ramach przetargu.
15/11/21 21:02  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (18/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.