Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 14:14
kontakt
ARENAPL

Komunikaty

19/09/23 08:01  brak uprawnień ARENA.PL SA (14/2023) Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 18 września 2023 r. Odstąpienie od podejmowania uchwał. Przyjecie tekstu jednolitego Statutu Emitenta.
07:34  brak uprawnień ARENA.PL SA (13/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta.
07:18 Arena.pl S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ Emitenta w dniu 18 września 2023 r.
13/09/23 20:35 Arena.pl S.A.: Zawarcie porozumienia do umowy inwestycyjnej.
11/09/23 12:10 Arena.pl S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy kupna udziałów spółki H2 Beskidy Sp. z o.o.
25/08/23 17:13 Arena.pl S.A.: Otrzymanie opinii biegłego rewidenta z badania wyceny wartości godziwej spółki hiPower Europe sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach.
21/08/23 14:51  brak uprawnień ARENA.PL SA (12/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14:43 Arena.pl S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A.
10/08/23 17:47  brak uprawnień ARENA.PL SA (11/2023) Raport za II kwartał 2023 r.
09/08/23 15:29 Arena.pl S.A.: Przystąpienie Emitenta do istotnej umowy.
04/08/23 08:21  brak uprawnień hiPower Europe dzięki odwrotnemu przejęciu Arena. pl wejdzie na NewConnect
03/08/23 18:33 Arena.pl S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej.
30/06/23 12:36  brak uprawnień ARENA.PL SA (10/2023) Uchwały podjęte przez WZ w dniu 29 czerwca 2023 r. Odstąpienie od podejmowania uchwał.
29/06/23 18:34 Arena.pl S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 29 czerwca 2023 r.
22/06/23 16:21  brak uprawnień ARENA.PL SA (9/2023) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta.