Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:42
kontakt
ARENAPL

Komunikaty

12/08/22 18:01  brak uprawnień ARENA.PL SA (8/2022) Raport za II kwartał 2022 r.
02/08/22 13:03  brak uprawnień ARENA.PL SA (7/2022) Rezygnacja członka Zarządu.
01/07/22 07:29 Arena.pl S.A.: Lista akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 r.
30/06/22 11:07  brak uprawnień ARENA.PL SA (6/2022) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022. Odstąpienie od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
03/06/22 14:21  brak uprawnień ARENA.PL SA (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A.
13:38 Arena.pl S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
18/05/22 17:23 Arena.pl S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.
13/05/22 15:56  brak uprawnień ARENA.PL SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
18/03/22 13:25  brak uprawnień ARENA.PL SA (3/2022) Raport roczny za 2021 r.
08/02/22 14:02 Arena.pl S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji Arena.p S.A.
13:53 Arena.pl S.A.: Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Arena.pl S.A.
13:38 Arena.pl S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji Arena.pl S.A.
07/02/22 14:02 Arena.pl S.A.: Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Arena.pl S.A.
31/01/22 15:17  brak uprawnień ARENA.PL SA (2/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu emitenta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
21/01/22 11:05  brak uprawnień ARENA.PL SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.