Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 09:08
kontakt
SUNTECH

Komunikaty

31/05/23 19:13  brak uprawnień Suntech rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję
19:01 SUNTECH S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 27.06.2023 r.
15:59  brak uprawnień SUNTECH SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 27.06.2023 r.
30/05/23 14:08  brak uprawnień SUNTECH SA (5/2023) Raport roczny za 2022 rok
14/02/23 16:07  brak uprawnień SUNTECH SA (3/2023) Korekta raportu EBI 2/2023 dotyczącego publikacji Raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku
13:43  brak uprawnień SUNTECH SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
13/01/23 17:23  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej
12/12/22 20:27  brak uprawnień SUNTECH SA (16/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
01/12/22 12:37 SUNTECH S.A.: Znacząca umowa z nowym klientem
25/11/22 11:38 SUNTECH S.A.: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze art. 19 MAR
14/11/22 14:10  brak uprawnień SUNTECH SA (15/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
20/10/22 14:37  brak uprawnień SUNTECH SA (14/2022) Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem
 brak uprawnień SUNTECH SA (13/2022) Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem
12/08/22 12:35  brak uprawnień SUNTECH SA (12/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
08/07/22 13:56 SUNTECH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z CSG