Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:05
kontakt
SUNTECH

Komunikaty

08/07/22 13:56 SUNTECH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z CSG
04/07/22 15:25 SUNTECH S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 29.06.2022 roku
15:20  brak uprawnień SUNTECH SA (11/2022) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 29.06.2022 roku
14:57  brak uprawnień Suntech wypłaci 0,01 zł dywidendy na akcję
14:54 SUNTECH S.A.: Wypłata dywidendy Suntech S.A.
14:47  brak uprawnień SUNTECH SA (10/2022) Wypłata dywidendy Suntech S.A.
30/06/22 12:05  brak uprawnień SUNTECH SA (9/2022) Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2022
30/05/22 15:20 SUNTECH S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 29.06.2022 r.
15:10  brak uprawnień SUNTECH SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 29.06.2022 r.
27/05/22 13:07  brak uprawnień SUNTECH SA (7/2022) Raport roczny za 2021 rok
17/05/22 15:36  brak uprawnień SUNTECH SA (6/2022) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2021 rok
16/05/22 12:34  brak uprawnień SUNTECH SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
10/05/22 16:38  brak uprawnień SUNTECH SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
25/02/22 10:03 SUNTECH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z Accenture Pte Ltd
18/02/22 09:52 SUNTECH S.A.: Znaczące zamówienia od klienta z Ameryki Północnej