Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 16:40
kontakt
TRANSPOL

Komunikaty

29/01/24 11:18 TRANS POLONIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
28/11/23 17:10 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/23 17:43  brak uprawnień Trans Polonia i TP nabyły 100 proc. udziałów belgijskiej spółki Geerts BV za 880 tys. euro
17:03 TRANS POLONIA S.A.: Nabycie 100% udziałów belgijskiej spółki Geerts BV
28/09/23 17:17 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/23 12:55  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki TRANS POLONIA S.A.
12:21 TRANS POLONIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
28/07/23 16:01  brak uprawnień Trans Polonia wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję
15:56 TRANS POLONIA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 28 lipca 2023 r.
15:52 TRANS POLONIA S.A.: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
27/07/23 20:29 TRANS POLONIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji będącej przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:27 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A.
20:20 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A.
20:04 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o dokonanej korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2022 oraz Jednostkowego Raportu Rocznego za 2022.
30/06/23 16:06 TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. oraz treść podjętych uchwał