Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 08:32
kontakt
TRANSPOL

Komunikaty

05/01/23 12:40 TRANS POLONIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
28/11/22 17:08 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/09/22 07:45 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/22 10:04 TRANS POLONIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
29/06/22 16:20  brak uprawnień Trans Polonia wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję
16:13 TRANS POLONIA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
16:11 TRANS POLONIA S.A.: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
09/06/22 15:49 TRANS POLONIA S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy
01/06/22 17:30  brak uprawnień Zarząd Trans Polonii rekomenduje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję
17:19 TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał
17:13 TRANS POLONIA S.A.: Uchwała Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021
27/05/22 18:28 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/03/22 15:18 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
11/03/22 12:03 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
09/03/22 20:43 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji