Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 03:05
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

04/07/22 11:22 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
27/06/22 17:41 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16:43  brak uprawnień Średnia stopa redukcji w zaproszeniu do sprzedaży akcji własnych Quercus wyniosła 4,22 proc.
16:26 QUERCUS TFI S.A.: Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.
25/06/22 23:24 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
02/06/22 07:24 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
30/05/22 17:25  brak uprawnień Quercus TFI zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 2.345.751 akcji własnych po 9,5 zł/szt.
17:11 QUERCUS TFI S.A.: Program skupu akcji własnych
04/05/22 13:17 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
12:12 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
28/04/22 15:46 QUERCUS TFI S.A.: Powołanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
27/04/22 15:36  brak uprawnień Quercus TFI przeznaczy zysk za '21 na kapitał rezerwowy pod skup akcji
14:41 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
25/04/22 17:27 QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na walne zgromadzenie
22/04/22 16:02  brak uprawnień Quercus TFI spodziewa się odpływów w kwietniu, ale mniejszych niż w marcu