Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:13
kontakt
EKOPOL

Komunikaty

21/06/22 07:50  brak uprawnień EKOPOL SA (10/2022) Wypłata dywidendy za rok 2021 spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
20/06/22 14:52 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Lista Akcjonariuszy reperzentujących powyżej 5% akcji na ZWZA w dniu 20-06-2022
14:44  brak uprawnień Ekopol wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną
14:36  brak uprawnień EKOPOL SA (9/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna
20/05/22 09:51  brak uprawnień EKOPOL SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
19/05/22 08:18  brak uprawnień EKOPOL SA (7/2022) Roczny Raport Skonsolidowany Grupy Ekopol Górnośląski Holding S.A.
08:14  brak uprawnień EKOPOL SA (6/2022) Roczny Raport Jednostkowy spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
16/05/22 10:30  brak uprawnień EKOPOL SA (5/2022) Termin publikacji raportów finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2021
11/05/22 14:28 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Ekopol Górnośląski Holding SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
08:00  brak uprawnień EKOPOL SA (4/2022) Raporty jednostkowe i skonsolidowane za I kwartał 2022 spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
11/04/22 08:04 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Informacja o wstępnych wynikach finansowych za I kwartał 2022 spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
25/02/22 10:23 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie Akcji Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
10/02/22 17:30  brak uprawnień EKOPOL SA (3/2022) Raporty jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2021 Ekopol Górnośląski Holding SA
09/02/22 07:48  brak uprawnień EKOPOL SA (2/2022) Aktualizacja adresu spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
24/01/22 11:51 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez Prezesa Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA