Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 16:05
kontakt
EKOPOL

Komunikaty

02/07/24 08:31 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Zawarcie istotnej umowy
01/07/24 12:02  brak uprawnień EKOPOL SA (21/2024) Odwołanie prokurenta Spółki
28/06/24 13:15 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 14-06-2024
08:20 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośłąskiego Holding S.A.
24/06/24 11:28  brak uprawnień EKOPOL SA (20/2024) Korekta raportu bieżącego nr 18/2024 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 14 czerwca 2024 r
21/06/24 13:21  brak uprawnień EKOPOL SA (19/2024) Wypłata dywidendy za rok 2023 spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
13:18  brak uprawnień EKOPOL SA (18/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna
18/06/24 12:18 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Przerwa w obradach Walnego Zgrowadzenia Akcjonariuszy
12:13  brak uprawnień EKOPOL SA (17/2024) Przerwa w obradach WZA
14/06/24 14:43 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14:37  brak uprawnień EKOPOL SA (16/2024) Przerwa w Obradach WZA
07/06/24 11:52  brak uprawnień EKOPOL SA (15/2024) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośłąskiego Holding S.A.
04/06/24 08:39  brak uprawnień EKOPOL SA (14/2024) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośłąskiego Holding S.A.
03/06/24 15:20  brak uprawnień EKOPOL SA (13/2024) Korekta raportu 12/2024
13:09  brak uprawnień EKOPOL SA (12/2024) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośłąskiego Holding S.A.