Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 05:24
kontakt
PHARMENA

Komunikaty

26/08/22 08:43 PHARMENA S.A.: PHARMENA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/07/22 17:47 PHARMENA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17:46 PHARMENA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17:44 PHARMENA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13:51 PHARMENA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28.06.2022 r.
29/06/22 14:23 PHARMENA S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
13:48 PHARMENA S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ PHARMENA S.A. w dniu 28.06.2022 r.
23/06/22 13:33 PHARMENA S.A.: Kandydaci do Rady Nadzorczej
08/06/22 17:20 PHARMENA S.A.: PHARMENA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:18 PHARMENA S.A.: Korekta raport kwartalnego za I kwartał 2022
27/05/22 17:13 PHARMENA S.A.: PHARMENA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09:09 PHARMENA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pharmena S.A.
26/04/22 19:12 PHARMENA S.A.: Ujawnienie stanu posiadania - zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczby głosów.
15:39 PHARMENA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze -
15:20 PHARMENA S.A.: Ujawnienie stanu posiadania - zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczby głosów.