Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 09:38
kontakt
RUCHCHO

Komunikaty

15/04/24 22:41  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (7/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre ?Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024??
10/04/24 21:10 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 06 maja 2024 roku
20:25  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ?Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s ?w Chorzowie na dzień 06 maja 2024 roku
18/03/24 17:58 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
12/03/24 22:53  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (5/2024) Zawarcie umów objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji ?akcji serii AE
05/03/24 21:07 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
27/02/24 21:05  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (4/2024) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału ?zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze ?subskrypcji prywatnej emisji akcji serii ?AE? z ?wyłączeni
14/02/24 22:53  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku (II kwartał roku ?rozrachunkowego 2023/2024) Ruch Chorzów Spółka ?Akcyjna z/s w Chorzowie
21:34 RUCH CHORZÓW S.A.: Otrzymanie zawiadomienia dotczącego zmian w kapitale zakładowym RUCHU Chorzów
06/02/24 23:47 RUCH CHORZÓW S.A.: Otrzymanie sprostowania zawiadomienia dotyczącego nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.
05/02/24 23:46 RUCH CHORZÓW S.A.: Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.
01/02/24 20:27 RUCH CHORZÓW S.A.: Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A
31/01/24 20:01  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (2/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych
24/01/24 14:08  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (1/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian ?w statucie RUCH Chorzów S.A. przez Sąd Rejestrowy
27/12/23 19:03 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów