Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 15:47
kontakt
RUCHCHO

Komunikaty

11/03/23 18:40  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (3/2023) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii ?AC?
10/03/23 12:49 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
14/02/23 19:44  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie
31/01/23 19:23  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych
27/01/23 11:26 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
30/12/22 16:32 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:14  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (20/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 grudnia 2022 roku
03/12/22 20:56  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (19/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 30 grudnia 2022 roku.
20:42 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 30 grudnia 2022 roku
30/11/22 22:49  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (18/2022) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021/2022 trwający od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku
14/11/22 19:41  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (17/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie
25/10/22 17:55 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów
13/10/22 16:36  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (16/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
12/10/22 14:51  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (15/2022) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 października 2022 roku
29/09/22 17:18  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (14/2022) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii ?AB?