Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 19:52
kontakt
VOXEL

Komunikaty

02/06/23 14:01 VOXEL S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
13:41 VOXEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/23 17:06  brak uprawnień Voxel chce wypłacić 2,17 zł dywidendy na akcję za '22
16:58 VOXEL S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
24/05/23 22:05 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/23 10:24  brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację dla spółki Voxel do "kupuj", a wycenę do 59,2 zł
28/03/23 17:08 VOXEL S.A.: VOXEL S.A.
17:06 VOXEL S.A.: VOXEL S.A.
10/03/23 07:56  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla spółki Voxel do "trzymaj"
07/02/23 16:27 VOXEL S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
31/01/23 18:01 VOXEL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku
16:25 VOXEL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
23/01/23 08:01  brak uprawnień East Value Research podwyższył cenę docelową akcji Voxel do 54,8 zł, podtrzymuje "kupuj"
12/01/23 18:19  brak uprawnień GPW: Komunikat - VOXEL
09/01/23 17:45 VOXEL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej