Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 15:29
kontakt
HAMBURGER

Komunikaty

27/06/24 16:59 MR HAMBURGER S.A.: Uprawomocnienie postanowienia o zatwierdzenia układu
24/06/24 12:12 MR HAMBURGER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024
20/06/24 23:56  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (21/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 r.
07/06/24 18:15  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MR HAMBURGER S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
04/06/24 22:37 MR HAMBURGER S.A.: Zatwierdzenie przez Sąd układu
27/05/24 16:56 MR HAMBURGER S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
24/05/24 23:32 MR HAMBURGER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.
23:18  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (20/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.
23:09  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (19/2024) Uzupełnienie do raportu nr 18/2024 - Raport roczny za 2023 rok obrotowy
00:45  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (18/2024) Raport roczny za 2023 rok obrotowy
22/05/24 20:05  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (17/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok obrotowy
21/05/24 18:34 MR HAMBURGER S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
15/05/24 22:34  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (16/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
17:49 MR HAMBURGER S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
14/05/24 14:19 MR HAMBURGER S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie