Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 11:21
kontakt
VINDEXUS

Komunikaty

04/02/23 13:14 VINDEXUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
03/02/23 17:20 VINDEXUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023.
22/12/22 09:36 VINDEXUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 grudnia 2022 roku.
08:16 VINDEXUS S.A.: Powołanie osoby nadzorującej.
08:08 VINDEXUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 21 grudnia 2022 roku.
23/11/22 18:08 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/22 13:21 VINDEXUS S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aklcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
13:14 VINDEXUS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
18/11/22 12:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH ?VINDEXUS? S.A.
17/11/22 10:41 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
20/09/22 20:55 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/22 14:24 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
02/07/22 15:39 VINDEXUS S.A.: Powołanie osób nadzorujących
01/07/22 16:40  brak uprawnień Vindexus wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję
16:35 VINDEXUS S.A.: Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku o wypłacie dywidendy