Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 17:56
kontakt
VINDEXUS

Komunikaty

19/02/24 17:18 VINDEXUS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. określonego w treści art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
09:39 VINDEXUS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. określonego w treści art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
13/02/24 14:39 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki.
05/02/24 18:03  brak uprawnień GPW: komunikat - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS
17:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii O2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.
31/01/24 22:15 VINDEXUS S.A.: Emisja obligacji serii O2
29/01/24 17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 02 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.
19/01/24 21:35 VINDEXUS S.A.: Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii O2
11/01/24 14:48 VINDEXUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024.
09/01/24 08:59  brak uprawnień GPM Vindexus ustanowił program emisji obligacji do kwoty 40 mln zł
08:51 VINDEXUS S.A.: Ustanowienie programu emisji obligacji i oferta publiczna obligacji serii O2
04/01/24 10:04 VINDEXUS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. określonego w treści art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
03/01/24 10:07 VINDEXUS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. określonego w treści art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
02/01/24 14:42 VINDEXUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S. A. w Warszawie zwołanym na dzień 28 listopada 2023 roku, które po dwóch przerwach w obradach, zakończyło obrady 28 grudnia 2023 r.
29/12/23 10:01 VINDEXUS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR