Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 01:16
kontakt
HYDRAPRE

Komunikaty

14/02/24 15:19 brak uprawnień HYDRAPRES SA (2/2024) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
06/02/24 16:06 HYDRAPRES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
12/01/24 14:15 brak uprawnień HYDRAPRES SA (PRZEJĘTY) (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 15:15 brak uprawnień HYDRAPRES SA (PRZEJĘTY) (10/2023) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
19/10/23 14:32 HYDRAPRES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki oraz aneksu do umowy pożyczki - umowy (transakcje), których łączna suma stanowi wartość istotną
11/08/23 15:21 brak uprawnień HYDRAPRES SA (9/2023) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
20/07/23 12:43 brak uprawnień HYDRAPRES SA (8/2023) Rejestracja zmian w Statucie oraz tekst jednolity Statutu
29/06/23 16:39 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
28/06/23 14:54 brak uprawnień HYDRAPRES SA (7/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
01/06/23 14:59 HYDRAPRES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał
14:51 brak uprawnień HYDRAPRES SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał
31/05/23 15:49 brak uprawnień HYDRAPRES SA (5/2023) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
24/05/23 16:43 brak uprawnień HYDRAPRES SA (4/2023) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
14/02/23 16:45 brak uprawnień HYDRAPRES SA (2/2023) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
17/01/23 09:42 brak uprawnień HYDRAPRES SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku