Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 18:46
kontakt
RANKPRO

Komunikaty

11/01/24 14:43 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta
09/01/24 17:18 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
08/01/24 10:57  brak uprawnień Archicom i Rank Progress chcą zrealizować wspólnie inwestycję mieszkaniowo-usługową
05/01/24 14:38 RANK PROGRESS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
08/12/23 10:49 RANK PROGRESS S.A.: Podjęcie uchwały Wspólników Spółki stowarzyszonej w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym 2023
23/11/23 08:18 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/23 15:04 RANK PROGRESS S.A.: Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za III kwartały 2023 r.
21/09/23 18:01 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/23 11:59 RANK PROGRESS S.A.: Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I półrocze 2023r.
08/08/23 10:26 RANK PROGRESS S.A.: Rejestracja zmian Statutu Rank Progress S.A.
03/08/23 15:18 RANK PROGRESS S.A.: Ziszczenie się warunku umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości
26/07/23 15:00 RANK PROGRESS S.A.: Podjęcie uchwały Wspólników Spółki stowarzyszonej w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym 2023
04/07/23 15:17 RANK PROGRESS S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza otrzymane przez Emitenta podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
20/06/23 14:53 RANK PROGRESS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 20 czerwca 2023 r.
14:52 RANK PROGRESS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej