Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 19:38
kontakt
MINERAL

Komunikaty

13/06/24 15:28 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (7/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2024 roku
15:17 MINERAL MIDRANGE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 13 czerwca 2024 r.
10/05/24 09:59 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 czerwca 2024 roku
09:56 MINERAL MIDRANGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 czerwca 2024 roku
09/05/24 13:37 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (5/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. Mineral Midrange Spółka Akcyjna
15/04/24 10:34 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (4/2024) Oświadczenie o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego
03/04/24 13:37 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (3/2024) Raport roczny MINERAL MIDRANGE SA za rok 2023
09/02/24 15:06 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
30/01/24 08:58 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
15/12/23 10:06 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (11/2023) Nałożenie upomnienia na MINERAL MIDRANGE SA
14/12/23 19:59 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MINERAL MIDRANGE S.A.
15/11/23 14:24 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (10/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
14/08/23 09:49 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (9/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r. Mineral Midrange Spółka Akcyjna
20/07/23 15:54 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (8/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 lipca 2023 roku
15:52 MINERAL MIDRANGE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 lipca 2023 r.