Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 06:43
kontakt
DRFINANCE

Komunikaty

05/07/22 07:23  brak uprawnień Dr.Finance chce skupić 89.855 akcji własnych
04/07/22 23:32 DR.FINANCE S.A.: Program skupu akcji własnych
28/06/22 22:33 DR.FINANCE S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
27/06/22 23:53 DR.FINANCE S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
23:48  brak uprawnień DR. FINANCE SA (12/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
23:45  brak uprawnień DR. FINANCE SA (11/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
23:35 DR.FINANCE S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
23:26  brak uprawnień DR. FINANCE SA (10/2022) Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
23:24  brak uprawnień DR. FINANCE SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
23:21 DR.FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
23:11 DR.FINANCE S.A.: Treśc uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
26/06/22 15:24 DR.FINANCE S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.
15:21 DR.FINANCE S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.
22/06/22 09:32  brak uprawnień DR. FINANCE SA (8/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r
31/05/22 16:10 DR.FINANCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał