Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 14:31
kontakt
XPLUS

Komunikaty

29/09/23 15:48 XPLUS S.A.: Uchwały GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, E1
12:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E oraz E1 spółki XPLUS
12:32  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E oraz E1 spółki XPLUS S.A.
12:30  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z rynku NewConnect akcji serii C i D spółki XPLUS S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
15/09/23 17:53 XPLUS S.A.: Zatwierdzenie suplementów do prospektu Emitenta
14/09/23 17:03  brak uprawnień XPLUS SA (26/2023) Raport za sierpień 2023
11/09/23 12:59  brak uprawnień XPLUS SA (25/2023) Podpisanie umowy z audytorem
06/09/23 15:20 XPLUS S.A.: Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji
01/09/23 15:00 XPLUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 31 sierpnia 2023 roku
14:08  brak uprawnień XPLUS SA (24/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:05  brak uprawnień XPLUS SA (23/2023) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/08/23 15:06 XPLUS S.A.: Korekta raportu ESPI nr 19/2023 - Informacja o opublikowaniu prospektu Emitenta
14/08/23 17:04  brak uprawnień XPLUS SA (22/2023) Raport za II kwartał 2023
16:56  brak uprawnień XPLUS SA (21/2023) Raport za lipiec 2023
11/08/23 17:04 XPLUS S.A.: Informacja o opublikowaniu prospektu Emitenta