Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.02, godz. 20:52
kontakt
HUBTECH

Komunikaty

18/11/22 18:16 brak uprawnień KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami HUB .Tech
15/11/22 18:20 brak uprawnień Hub.Tech zakłada, że na przełomie 2022/23 przeniesie notowania na główny rynek GPW
17:17 Hub.Tech S.A.: Aktualizacja planów rozwoju Spółki na lata 2020-2023
14/11/22 20:26 brak uprawnień HUB.TECH SA (11/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
16/08/22 18:14 brak uprawnień HUB.TECH SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
14/07/22 18:28 brak uprawnień KNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami 5 spółek z NC
04/07/22 23:19 Hub.Tech S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:06 brak uprawnień HUB.TECH SA (9/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 lipca 2022 r.
14/06/22 18:09 brak uprawnień HUB.TECH SA (8/2022) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipa 2022 roku
08/06/22 17:45 brak uprawnień HUB.TECH SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
31/05/22 23:31 brak uprawnień HUB.TECH SA (6/2022) Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
16/05/22 18:17 brak uprawnień HUB.TECH SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
28/04/22 19:43 brak uprawnień Inventionbio złożył w UKNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
18:56 brak uprawnień HUB.TECH SA (4/2022) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki zależnej
18/02/22 23:30 brak uprawnień HUB.TECH SA (3/2022) Korekta raportu kwartalnego nr 2/2022 za IV kwartał 2021 roku