Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 06:45
kontakt
HUBTECH

Komunikaty

04/07/22 23:19 Hub.Tech S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:06 brak uprawnień HUB.TECH SA (9/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 lipca 2022 r.
14/06/22 18:09 brak uprawnień HUB.TECH SA (8/2022) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipa 2022 roku
08/06/22 17:45 brak uprawnień HUB.TECH SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
31/05/22 23:31 brak uprawnień HUB.TECH SA (6/2022) Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
16/05/22 18:17 brak uprawnień HUB.TECH SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
28/04/22 19:43 brak uprawnień Inventionbio złożył w UKNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
18:56 brak uprawnień HUB.TECH SA (4/2022) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki zależnej
18/02/22 23:30 brak uprawnień HUB.TECH SA (3/2022) Korekta raportu kwartalnego nr 2/2022 za IV kwartał 2021 roku
14/02/22 18:13 brak uprawnień HUB.TECH SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.
31/01/22 10:13 brak uprawnień HUB.TECH SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
11/01/22 17:32 Hub.Tech S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki sprzedażowe Onlybio.life S.A., za IV kwartał 2021 r.
27/12/21 09:08 brak uprawnień Hub.Tech złożył prospekt do KNF; liczy na debiut na głównym rynku GPW w I półr. '22
23/12/21 17:37 brak uprawnień HUB.TECH SA (29/2021) Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
17:35 brak uprawnień HUB.TECH SA (28/2021) Powołanie Wiceprezesa Zarządu