Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 17:02
kontakt
HUBTECH

Komunikaty

14/11/23 17:36  brak uprawnień HUB.TECH SA (13/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
14/08/23 17:17  brak uprawnień HUB.TECH SA (12/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
30/06/23 19:12 Hub.Tech S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
18:36  brak uprawnień HUB.TECH SA (11/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
02/06/23 15:36  brak uprawnień HUB.TECH SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
31/05/23 17:38  brak uprawnień HUB.TECH SA (9/2023) Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
24/05/23 21:28 Hub.Tech S.A.: decyzje KNF w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania i umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Spółki InventionBio S.A.
08/05/23 18:19 Hub.Tech S.A.: wypowiedwypowiedzenie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną (Onlybio.Life S.A.)
28/04/23 17:16 Hub.Tech S.A.: podjęcie uchwał przez Inventionbio S.A. - spółkę zależną w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wprowadzenia akcji spółki zależnej do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz na rynku NewConnect i złożenie do KNF wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego spółki zależnej w celu jego umorzenia
23/03/23 11:20 Hub.Tech S.A.: decyzje KNF w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania i umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Spółki Hub.Tech S.A.
15/03/23 18:42 Hub.Tech S.A.: złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania i umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Spółki Hub.Tech S.A.
08/03/23 16:03 Hub.Tech S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:57  brak uprawnień HUB.TECH SA (7/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
15:53  brak uprawnień HUB.TECH SA (6/2023) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 marca 2023 r.
15:51  brak uprawnień HUB.TECH SA (5/2023) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu