Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:09
kontakt
BERLING

Komunikaty

08/08/22 09:31 BERLING S.A.: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR
01/08/22 20:38 BERLING S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
20:35 BERLING S.A.: Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte oraz sprzeciwy zgłoszone do podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
20:33 BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 1 sierpnia 2022 r.
20:29 BERLING S.A.: Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2021
07/07/22 10:07 BERLING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Berling S.A.
01/07/22 19:05 BERLING S.A.: Projekty uchwał i dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
18:50 BERLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
29/06/22 20:23 BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 29 czerwca 2022 r.
20:19 BERLING S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
15/06/22 11:56 BERLING S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A., zgłoszone przez akcjonariusza
14/06/22 20:27 BERLING S.A.: Uzupełnienie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
03/06/22 15:52 BERLING S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
15:49 BERLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
01/06/22 13:14 BERLING S.A.: Propozycja i rekomendacja dotyczące podziału zysku za rok 2021