Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 15:54
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

08/02/23 23:40 FAST FINANCE S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
31/01/23 17:46 FAST FINANCE S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
26/01/23 23:21 FAST FINANCE S.A.: Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF przeciwko byłemu członkowi Zarządu
19/01/23 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki FAST FINANCE S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
17/01/23 17:48 FAST FINANCE S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
23/12/22 20:32 FAST FINANCE S.A.: Ustalenia poczynione z firmą audytorską
20:10 FAST FINANCE S.A.: Wypowiedzenie prokury
22/12/22 19:27 FAST FINANCE S.A.: Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
15/12/22 23:52 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie korespondencji e-mail - korespondencja od firmy audytorskiej
23/11/22 22:41 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/10/22 22:18 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie informacji o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
07/10/22 23:16 FAST FINANCE S.A.: Rozwiązanie porozumień z obligatariuszami obligacji serii L, P, R,S. Spłata obligacji L, R i S. Zawarcie umów serwisowych.
03/10/22 23:03 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P
30/09/22 23:07 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/22 18:18 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P