Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 10:05
kontakt
01CYBER

Komunikaty

05/09/23 20:37  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (9/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
04/09/23 22:46 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zmiana stanu posiadania
22:41 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
22:23 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zmiana stanu posiadania
21:10 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.09.2023 roku
20:59  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.09.2023 roku
14/08/23 19:37  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (7/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
04/08/23 21:02  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.09.2023 roku
20:57 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.09.2023 roku
13:55 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Stanowisko Emitenta wobec artykułu dotyczącego Emitenta, opublikowanego w dzienniku Puls Biznesu
30/06/23 11:46 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Realizacja znaczącego etapu umowy o rozwijanie projektów elektrowni fotowoltaicznych z Hive Energy Poland
20/06/23 09:32 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Umowa rozwijania projektów elektrowni fotowoltaicznych z Hive Energy Poland sp. z o.o. o łącznej mocy min. 700 MW
09:18 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zbycie spółek celowych
31/05/23 23:42  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (5/2023) Sprawozdanie finansowe za rok 2022
10/05/23 11:39 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Powołanie Spółki celowej realizującej projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 150 MW