Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:26
kontakt
CFIHOL

Komunikaty

04/11/22 21:17 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/10/22 20:42 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w III kwartale 2022 roku
26/09/22 23:51 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/09/22 08:54 CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.
03/09/22 23:26 CFI HOLDING S.A.: Przewalutowanie przez Spółkę zależną CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. kredytu płynnościowego objętego gwarancją BGK zaciągniętego w Banku w PLN na kredyt denominowany w Euro
29/08/22 00:41 CFI HOLDING S.A.: Przewalutowanie przez Spółkę zależną CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. części kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku w PLN na kredyt denominowany w Euro
20/07/22 17:06 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w II kwartale 2022 roku
30/06/22 23:17 CFI HOLDING S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI HOLDING S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
23:08 CFI HOLDING S.A.: Wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Spółkę zależną od Emitenta
12:07 CFI HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 29.06.2022 roku
01/06/22 21:06 CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
25/05/22 18:32 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/22 22:25 CFI HOLDING S.A.: Powołanie osoby nadzorującej.
30/04/22 00:12 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A.
29/04/22 23:56 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A.