Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 01:46
kontakt
CFIHOL

Komunikaty

02/10/23 19:48 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/23 15:39 CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półorocze 2023 r.
17/09/23 21:46 CFI HOLDING S.A.: Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej
07/09/23 16:03 CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
05/07/23 15:14 CFI HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 r.
29/06/23 22:13 CFI HOLDING S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
20:53 CFI HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 29.06.2023 roku
20/06/23 21:01 CFI HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
15/06/23 19:33 CFI HOLDING S.A.: Istotna informacja dotycząca spółki zależnej od Emitenta
06/06/23 21:33 CFI HOLDING S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
02/06/23 18:57 CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
26/05/23 18:14 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/23 18:55 CFI HOLDING S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
17/05/23 09:45 CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
28/04/23 22:54 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A.