Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 15:09
kontakt
PRAGMAINK

Komunikaty

24/06/24 20:51 NPL NOVA S.A.: Wybór Zarządu następnej kadencji
20:44 NPL NOVA S.A.: Wybór Rady Nadzorczej następnej kadencji
20:29 NPL NOVA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2024 r.
17/06/24 18:24 NPL NOVA S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.
28/05/24 17:13 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/24 17:35 NPL NOVA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 czerwca 2024
21/05/24 17:20 NPL NOVA S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
29/03/24 17:15 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A.
17:10 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A.
26/01/24 16:37 NPL NOVA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
03/01/24 18:58 NPL NOVA S.A.: Zawarcie umów które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
28/11/23 17:20 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/23 15:27 NPL NOVA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
28/09/23 17:07 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/06/23 17:40 NPL NOVA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku