Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 22:17
kontakt
PRAGMAIN

Komunikaty

29/11/22 17:28 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 17:30 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/06/22 16:38 NPL NOVA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2022 roku
23/06/22 19:04 NPL NOVA S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 oraz pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r. przez Radę Nadzorczą
13/06/22 18:11 NPL NOVA S.A.: Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych
01/06/22 15:07 NPL NOVA S.A.: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2022 roku.
29/05/22 21:47 NPL NOVA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/05/22 07:27 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/22 20:30 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:58 NPL NOVA S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021
19:39 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz raportu rocznego
18:44 NPL NOVA S.A.: Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2021
29/04/22 00:54 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:13 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz raportu rocznego
31/01/22 10:12 NPL NOVA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku