Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 21:42
kontakt
ORZLOPONY

Komunikaty

17/06/24 11:32 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku
11:24 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku
11:14 brak uprawnień ORZEŁ SA (10/2024) Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku
11:06 brak uprawnień ORZEŁ SA (9/2024) Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku
17/05/24 10:25 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o sprawozdania Rady Nadzorczej
08:36 brak uprawnień ORZEŁ SA (8/2024) Orzeł SA: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o sprawozdania Rady Nadzorczej
15/05/24 10:02 brak uprawnień ORZEŁ SA (7/2024) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
10/05/24 10:10 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
09:47 brak uprawnień ORZEŁ SA (6/2024) Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
09/05/24 12:18 brak uprawnień ORZEŁ SA (5/2024) Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2023 rok
06/05/24 12:30 brak uprawnień ORZEŁ SA (4/2024) Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
15/04/24 15:50 brak uprawnień ORZEŁ SA (3/2024) Orzeł SA: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 13:02 brak uprawnień ORZEŁ SA (2/2024) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
04/01/24 13:41 brak uprawnień ORZEŁ SA (1/2024) Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
20/12/23 17:40 brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - Orzeł