Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 19:26
kontakt
LETUS

Komunikaty

27/02/23 22:25  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (4/2023) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
22:20 LETUS CAPITAL S.A.: Zmiana harmonogramu emisji tokenów IFO oraz stan prac nad dronem IFO
20/02/23 23:15 LETUS CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku
14/02/23 21:02  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
27/01/23 08:46  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (2/2023) Uzupełnienie raportu EBI 19/2023 z podsumowaniem zakończenia subskrypcji akcji serii C1
16/01/23 19:29 LETUS CAPITAL S.A.: Powzięcie informacji o istotnych błędach w raportach kwartalnych za okres od I kwartału 2018 r. do III kwartału 2022 r.
19:22 LETUS CAPITAL S.A.: Powzięcie informacji o istotnych błędach w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.
19:06 LETUS CAPITAL S.A.: Powzięcie informacji o istotnym błędzie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 r. w rachunku przepływów pieniężnych
18:52  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
04/12/22 20:41 LETUS CAPITAL S.A.: Uzupełnienie raportów ESPI 28/2017 i ESPI 17/2020 dotyczących zapłaty za udziały PHU Nafta Trans sp. z o.o.
29/11/22 09:06 LETUS CAPITAL S.A.: Powzięcie informacji o istotnych błędach w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych za 2020 rok
14/11/22 19:00  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (38/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
18:40 LETUS CAPITAL S.A.: Zmiana harmonogramu emisji tokenów IFO
04/11/22 12:23  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (37/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r. - korekta raportu EBI 33/2022 terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
26/10/22 20:23 LETUS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów