Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 17:34
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

26/05/23 06:17 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/23 17:25  brak uprawnień Selena FM wypłaci 1,40 zł dywidendy na akcję
17:24 SELENA FM S.A.: Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 25 maja 2023 roku
17:22 SELENA FM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 25 maja 2023 roku
17:20 SELENA FM S.A.: Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
19/05/23 10:48  brak uprawnień Prezes Seleny Jacek Michalak złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym
10:42 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A
16/05/23 17:31 SELENA FM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A.
08/05/23 11:59  brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację Seleny do "akumuluj"
28/04/23 11:54 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2022 rok
11:52 SELENA FM S.A.: Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 06/2023 w zakresie miejsca odbycia ZWZ
25/04/23 18:14  brak uprawnień Selena FM chce wypłacić 1,40 zł dywidendy na akcję
17:38 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2022 rok
17:37 SELENA FM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 25 maja 2023 roku
17:34 SELENA FM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 25 maja 2023 roku