Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 10:44
kontakt
HURTIMEX

Komunikaty

28/06/24 11:04 HURTIMEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hurtimex S.A. w dniu 26.06.2024 r.
27/06/24 16:01  brak uprawnień HURTIMEX SA (7/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2024 roku
31/05/24 14:53  brak uprawnień HURTIMEX SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 roku Hurtimex Spółka Akcyjna
14:48 HURTIMEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 roku Hurtimex Spółka Akcyjna
14:30  brak uprawnień HURTIMEX SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok Hurtimex Spółka Akcyjna Hurtimex Spółka Akcyjna
15/05/24 16:02  brak uprawnień HURTIMEX SA (4/2024) Raport I kwartał 2024 - Hurtimex S.A.
15/04/24 15:21  brak uprawnień HURTIMEX SA (3/2024) Raporty Spółek ESPI/EBI Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024? Hurtimex Spółka Akcyjna
15:10 HURTIMEX S.A.: Raporty Spółek ESPI/EBIZakres stosowanych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024" Hurtimex Spółka Akcyjna
14/02/24 19:43  brak uprawnień HURTIMEX SA (2/2024) Raport IV kwartał 2023 - Hurtimex S.A.
12/01/24 11:15  brak uprawnień HURTIMEX SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. HURTIMEX Spółka Akcyjna
14/11/23 08:39  brak uprawnień HURTIMEX SA (9/2023) Raport III kwartał 2023 - Hurtimex S.A.
14/08/23 18:50  brak uprawnień HURTIMEX SA (8/2023) Raport II kwartał 2023 - Hurtimex S.A.
30/06/23 15:57 HURTIMEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hurtimex S.A.
15:51 HURTIMEX S.A.: Powołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na nowe kadencje w Hurtimex Spółka Akcyjna
15:30  brak uprawnień HURTIMEX SA (7/2023) Powołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na nowe kadencje w Hurtimex Spółka Akcyjna