Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 16:58
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

17/05/24 17:08 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji
17:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
15/05/24 14:47  brak uprawnień BIOGENED SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 14:30  brak uprawnień BIOGENED SA (3/2024) Oświadczenie dotyczące zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
27/03/24 16:44 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
20/03/24 16:47 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy leasingu operacyjnego walutowego
14/02/24 17:03  brak uprawnień BIOGENED SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 08:54  brak uprawnień BIOGENED SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 18:02 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o wpisie do rejestru fundacji rodzinnych
17/11/23 10:53 BIOGENED S.A.: Terminowa wypłata dywidendy
14/11/23 09:53  brak uprawnień BIOGENED SA (12/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
28/09/23 13:25 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
11/09/23 12:31 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
12:07 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
14/08/23 09:12  brak uprawnień BIOGENED SA (11/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku