Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:28
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

15/04/24 17:06  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
22/03/24 16:52 MAXIPIZZA S.A.: Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
08/03/24 15:50 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
14:40 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
06/03/24 19:33  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (4/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki
29/02/24 23:47 MAXIPIZZA S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej uruchomienia pizzerii Maxi Pizza w Łodzi
10/02/24 14:57  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
07/02/24 20:03  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 09:52  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
22/12/23 16:43 MAXIPIZZA S.A.: Przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
14/11/23 22:13  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (14/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
02/10/23 13:38  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (13/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii M
21/09/23 14:58 MAXIPIZZA S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu od osób pełniących obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR
14/08/23 16:43  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (12/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
30/06/23 18:37 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 30.06.2023 r.