Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 07:07
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

23/03/23 19:22 MAXIPIZZA S.A.: Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
22/03/23 17:14  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (3/2023) Zmiana adresu Spółki i przeniesienie pizzerii Maxi Pizza w Kielcach
14/02/23 21:17  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
03/02/23 12:23 MAXIPIZZA S.A.: Zakończenie działalności operacyjnej pizzerii w Krakowie przy ulicy Bratysławskiej 1
31/01/23 19:11  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
05/01/23 14:40 MAXIPIZZA S.A.: Przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
04/01/23 19:42 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
31/12/22 17:21  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (14/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki
25/11/22 22:20  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (13/2022) Podpisanie z biegłym rewidentem umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2023.
14/11/22 18:15  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r
06/09/22 23:15 MAXIPIZZA S.A.: Rozwiązanie umowy franchyzowej z franchyzobiorcą sieci Maxi Pizza w Łodzi oraz naliczenie kary umownej
16/08/22 21:43  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (11/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
29/06/22 18:32 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 28.06.2022 r.
28/06/22 18:29  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (10/2022) Uchwały podjęte przez ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.
18:24  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (9/2022) Powołanie Zarządu Emitenta kolejnej kadencji