Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 03:20
kontakt
IFIRMA

Komunikaty

30/06/22 09:28 IFIRMA S.A.: Przywrócenie dostępności domeny ifirma.pl
29/06/22 22:26 IFIRMA S.A.: Czasowa niedostępność domeny ifirma.pl
27/06/22 15:11 IFIRMA S.A.: Podwyżka cen usług BR ifirma.pl
16/05/22 20:01  brak uprawnień iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,30 zł na akcję
19:17 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q1 2022
13/05/22 05:30 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
10/05/22 15:46  brak uprawnień iFirma zmienia politykę dywidendową; chce przeznaczać 30-100 proc. zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy
15:30 IFIRMA S.A.: Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA w dniu 10 maja 2022 roku
13:57 IFIRMA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ IFIRMA SA w dniu 10 maja 2022 roku
11/04/22 17:54 IFIRMA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/03/22 05:51 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A.
05:49 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A.
11/02/22 21:32 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q4 2021
10/02/22 17:59 IFIRMA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok
27/01/22 18:17  brak uprawnień Ark Global Emerging Companies przekroczył 5 proc. w akcjonariacie iFirmy