Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:27
kontakt
TESGAS

Komunikaty

12/08/22 08:20 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/07/22 16:32 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
15/07/22 15:23 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
13/07/22 15:36 TESGAS S.A.: Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej
08/07/22 15:43 TESGAS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
15:27 TESGAS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
14:36 TESGAS S.A.: Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
07/07/22 18:39 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
14:44 TESGAS S.A.: Powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
13:41  brak uprawnień Tesgas podpisał z PGNiG umowę o wartości 44 mln zł
13:09 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie
23/06/22 15:06 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 22.06.2022 r.
22/06/22 21:46 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 22.06.2022 r.
15:37  brak uprawnień Tesgas wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję
15:14 TESGAS S.A.: Wypłata dywidendy za 2021 rok - uchwała ZWZ TESGAS S.A