Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 21:23
kontakt
ORGANICA

Komunikaty

14/11/23 10:53 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (31/2023) Rapot za III kwartał 2023r.
07/11/23 15:18 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (30/2023) Raport miesięczny za październik 2023r.
23/10/23 13:57 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (29/2023) Rejestracja tekstu jednolitego Statutu
10/10/23 13:32 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (28/2023) Raport miesięczny za wrzesień 2023
18/09/23 13:04 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 18.09.2023r.
12:55 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (27/2023) Tekst Jednolity Statutu przyjęty przez NWZA 18.09.2023r.
12:50 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (26/2023) Uchwały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 18.09.2023r.
08/09/23 10:09 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (25/2023) Raport miesięczny za sierpień 2023r.
11/08/23 08:30 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (24/2023) Raport miesięczny za lipiec 2023r.
08:20 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (23/2023) Raport za II kwartał 2023r.
26/07/23 13:30 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (22/2023) Propozycje zmian w Statucie na NWZA Organic Farma Zdrowia S.A., zwołanym na dzień 18.09.2023r. r.
13:06 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.: Zwołanie na 18.09.2023r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.
13:01 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (21/2023) Zwołanie na 18.09.2023r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.
24/07/23 14:06 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. 24.07.2023r.
13:41 brak uprawnień ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (20/2023) Uchwały WZA 24.07.2023r.