Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:13
kontakt
INVISTA

Komunikaty

07/07/22 20:55 INVISTA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09 czerwca 2022 roku
09/06/22 17:52 INVISTA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 09 czerwca 2022 r.
08/06/22 17:25 INVISTA S.A.: Informacja nt. zawarcia umowy sprzedaży magazynu energii
01/06/22 20:45 INVISTA S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdanie z wynagrodzeń
30/05/22 20:24 INVISTA S.A.: Informacja nt. zawarcia umowy dystrybucyjnej ze spółką Breeze Energies
19:33 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/05/22 13:57 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 09 czerwca 2022 roku.
13:54 INVISTA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 09 czerwca 2022 roku
09/05/22 12:59 INVISTA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A
05/05/22 15:06 INVISTA S.A.: Informacja nt. umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
03/05/22 13:07 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/03/22 13:36 INVISTA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A
13:19 INVISTA S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta
28/03/22 17:51 INVISTA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A
07/03/22 14:04 INVISTA S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej