Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 15:24
kontakt
FIGENE

Komunikaty

15/04/24 18:47 brak uprawnień GPW: komunikat - FIGENE CAPITAL, HONEY PAYMENT GROUP
12/04/24 20:18 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (17/2024) Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku
20:12 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (16/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
16:38 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (15/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
10/04/24 18:21 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (14/2024) Informacja terminie przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2023 r.
26/03/24 09:10 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia FIGENE CAPITAL
25/03/24 20:22 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (13/2024) Zmiany w składzie Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.
20:14 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (12/2024) Upomnienie Emitenta w związku z nieopublikowaniem raportu okresowego
18/03/24 13:07 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (11/2024) Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
13/03/24 19:44 FIGENE CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 07 marca 2024 r.
08/03/24 19:28 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (10/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.
19:20 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (9/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 07 marca 2024 r.
16:16 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (8/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.
07/03/24 19:23 brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki FIGENE CAPITAL S.A.
15/02/24 18:16 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki FIGENE CAPITAL S.A.