Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 07:28
kontakt
ALUMAST

Komunikaty

30/06/22 17:32 ALUMAST S.A.: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022
17:27  brak uprawnień ALUMAST SA (19/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:23  brak uprawnień ALUMAST SA (18/2022) Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022
15/06/22 15:51 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie Akcjonariuszy
15:46 ALUMAST S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
13/06/22 19:58  brak uprawnień ALUMAST SA (17/2022) Treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2022, dokonane zmiany Statutu Spółki
09/06/22 17:13  brak uprawnień ALUMAST SA (16/2022) Powołanie Członka Zarządu i Prokurenta
08/06/22 21:50  brak uprawnień ALUMAST SA (15/2022) Zmiany w składzie Zarządu
16/05/22 18:24  brak uprawnień ALUMAST SA (14/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
27/04/22 14:49 ALUMAST S.A.: Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
25/04/22 17:42 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie Akcjonariuszy
20/04/22 08:32  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki ALUMAST S.A.
08:05  brak uprawnień Heart ogłasza przymusowy wykup akcji Alumastu po 1,77 zł/szt
07:45  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki ALUMAST SA w drodze przymusowego wykupu
30/03/22 16:17 ALUMAST S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR