Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:02
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

04/08/22 10:46  brak uprawnień PunkPirates rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
10:41 PunkPirates S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
14/07/22 21:47 PunkPirates S.A.: Wybór firmy audytorskiej
30/06/22 21:36 PunkPirates S.A.: Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
24/06/22 13:31 PunkPirates S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PunkPirates S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
13:12 PunkPirates S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2022 r.
10/06/22 23:27 PunkPirates S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
09/06/22 21:39 PunkPirates S.A.: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana kapitału zakładowego Emitenta
27/05/22 14:56 PunkPirates S.A.: Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.
14:49 PunkPirates S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2022 roku
12/05/22 07:47 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A. formularz raportu kwartalnego
25/04/22 10:01 PunkPirates S.A.: Rozpoczęcie realizacji projektu leczenia PTSD (zespołu stresu pourazowego) z wykorzystaniem VR (wirtualnej rzeczywistości)
21/04/22 21:46 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A.
11/04/22 21:05 PunkPirates S.A.: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
25/03/22 14:23 PunkPirates S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki oraz asymilacja akcji Spółki