Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 08:24
kontakt
LUG

Komunikaty

09/03/23 12:54  brak uprawnień Oferta spółki zależnej LUG za 39,44 mln zł wybrana w przetargu w Warszawie
12:40 LUG S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Emitenta - LUG Light Factory sp. z o.o.
14/02/23 15:50  brak uprawnień LUG SA (2/2023) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2022 roku
09/02/23 10:24 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2022 roku oraz narastająco za cztery kwartały 2022 roku
23/01/23 09:38  brak uprawnień LUG SA (1/2023) Terminy przekazywania przez LUG S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2023
10/11/22 18:15 LUG S.A.: Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta - LUG Light Factory Sp. z o.o.
09/11/22 21:52  brak uprawnień LUG SA (13/2022) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2022 roku
03/11/22 21:02 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2022 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2022
13/08/22 08:17 LUG S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta
11/08/22 12:25  brak uprawnień LUG SA (12/2022) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2022 roku
04/08/22 21:46 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2022 roku oraz narastająco za I półrocze 2022
13/07/22 17:28 LUG S.A.: Nabycie udziałów w spółce powiązanej Emitenta
27/06/22 15:37 LUG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 27.06.2022r.
15:29  brak uprawnień LUG SA (11/2022) Powołanie osób nadzorujących LUG S.A. na nową kadencję
15:24  brak uprawnień LUG SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 27.06.2022 r.